Vabilo za elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine – stanovanjsko poslovni in gospodarski objekti Studenci v Mariboru – SDH ID 1929

Četrtek, 11. maj 2023

Vabilo za elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine – stanovanjsko poslovni in gospodarski objekti Studenci v Mariboru – SDH ID 1929

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - stanovanjsko poslovni in gospodarski objekti Studenci v Mariboru z ID znakoma:

 • parcela 660 1299/1 (ID 1218754) v izmeri 565 m2,
 • parcela 660 1299/2 (ID 2457201) v izmeri 184 m2,

1. poslovno-stanovanjski objekt, št. stavbe 174 (stoječ na nepremičnini z ID znakom: parcela 660 1299/1), ki se nahaja na naslovu Ruška cesta 97, v Mariboru, etažnost: K+P+M, po podatkih GURS zgrajen leta 1900 in v naravi predstavlja:

 • del stavbe 1, poslovni del v pritličju, NTP 162  m2, UTP 54 m2,
 • del stavbe 2, mansardno stanovanje, NTP 182 m2, UTP 104 m2,  
 • del stavbe 3, trgovski del stavbe v pritličju, NTP 69,60 m2, 
 • del stavbe 4, za industrijsko rabo v pritličju, NTP 69,60 m2;

2. gospodarsko poslopje, št. stavbe 175 (stoječ na nepremičnini z ID znakom: parcela 660 1299/1), po podatkih GURS zgrajen leta 1964 in v naravi predstavlja veliko garažno stavbo površine 82,80 m2;

3. stanovanjski objekt, št. stavbe 172 (stoječ na nepremičnini z ID znakom: parcela 660 1299/2), ki se nahaja na naslovu Valvasorjeva ulica 98 v Mariboru, etažnost: K+P+M, po podatkih GURS zgrajen leta 1937 in v naravi predstavlja stanovanje, NTP 178 m2, od tega uporabne površine 143 m2;

ki so v celoti v lasti družbe SDH, d.d..

Razpisni elementi:

 • Datum e-dražbe: 2. 6. 2023 ob 14 uri,
 • Rok za prijavo na e-dražbo: 30. 5. 2023,
 • Izklicna cena: 150.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN / 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga plača kupec,
 • Znesek varščine: 8000,00 EUR,
 • Rok za plačilo varščine: 30. 5. 2023 (31. 5. 2023 mora biti varščina vidna na računu prodajalca),
 • Prijava na e-dražbo https://sdh.edrazbe.si/.

 

OGLAS ID 1929

 

 

 

 

Podjetje
SHIFT + A