Vabilo za elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine – posameznih parkirnih mest v PH Metelkova – SDH ID 2197-003

Torek, 9. maj 2023

Vabilo za elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine – posameznih parkirnih mest v PH Metelkova – SDH ID 2197-003

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – posamezna parkirna mesta v PH Metelkova so  navedene v Prilogi 2 tega Vabila, ki so v lasti družbe SDH, d.d..

Razpisni elementi:

  • Datum e-dražbe: razvidno iz Priloga 2.
  • Rok za prijavo na e-dražbo: 7. 6. 2023.
  • Izklicna cena: razvidno iz Priloga 2.
  • Znesek varščine: razvidno iz Priloga 2.
  • Rok za plačilo varščine: 7. 6. 2023 (8. 6. 2023 mora biti varščina vidna na računu prodajalca).
  • Prijava na e-dražbo https://sdh.edrazbe.si/.

 

OGLAS ID 2197-003

Podjetje
SHIFT + A