Vabilo za elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine – kompleks zemljišč v Želodniku – SDH ID 229

Predmet prodaje so nepremičnine - kompleks zemljišč v Želodniku so nepremičnine - 388 zemljišč:

 • 230 stavbnih zemljišč v skupni izmeri 145.668,50 m2,
 • 44 kmetijskih zemljišč v skupni izmeri 24.833 m2,
 • 107 gozdnih zemljišč v skupni izmeri 110.004 m2,
 • 5 zemljišč mešane rabe v skupni izmeri 6.313 m2,
 • 2 vodna zemljišča v skupni izmeri 223 m2, (vse navedene v Prilogi 3),

 

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, zemljišča mešane rabe in vodna zemljišča, v skupni izmeri 287.041,5 m2, na naslovu ŽELODNIK – DOB pri Domžalah, navedene v Prilogi tega Vabila, ki so v lasti družbe SDH, d.d.

 

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 21. 11. 2023 do 23:59:59 ure,
 • rok za plačilo varščine do: 21. 11. 2023,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca do: 22. 11. 2023,
 • datum dražbe: 24. 11. 2023 ob 12. uri,
 • izklicna cena: 3.500.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN / 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti) (49,25% celotne kupnine) in 22% DDV (50,74% celotne kupnine), ki ga plača kupec,
 • varščina: 175.000,00 EUR,
 • korak draženja: 70.000,00 EUR,
 • prijava na e-dražbo https://sdh.edrazbe.si/.

 

OGLAS ID 229

 

Nazaj na seznam
SHIFT + A