RAZVELJAVITEV PRODAJNEGA POSTOPKA ZA »VABILO ZA ELEKTRONSKO  JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA  TRNOVSKO PREDMESTJE

Petek, 1. julij 2022

RAZVELJAVITEV PRODAJNEGA POSTOPKA ZA »VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni strani https://nepremicnine.dutb.eu/ dne 1.6.2022 objavila Vabilo za elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine – nepozidana zemljišča Trnovsko predmestje – DUTB ID 5059-001.

Prodajalec vse interesente in ponudnike obvešča, da je prodajni postopek RAZVELJAVLJEN – elektronska javna dražba za nakup nepremičnine – nepozidana zemljišča Trnovsko predmestje – DUTB ID 5059-001. Vsem ponudnikom, ki so plačali varščino, bo varščina vrnjena na njihov račun v petih (5) dneh od prejema tega obvestila na e - naslov, naveden v njihovi elektronski prijavi.

Podjetje
SHIFT + A